Nieuw onderzoek bevestigt: Zelftesten niet betrouwbaar genoeg zonder coronaklachten.

COVID-19
Veiligheid

We schreven het al eerder in onze brief; we doen tegen beter weten in mee aan Testen voor Toegang, omdat er uitsluitend sneltesten (ook wel Rapid Antigen Test) mogen worden ingezet. Deze werken echter averechts omdat ze schijnveiligheid bieden door de mindere gevoeligheid in vergelijking met de PCR-test. Al talloze keren is er door diverse deskundigen op gewezen dat een sneltest het virus pas detecteert wanneer deze in zodanige mate aanwezig is dat de drager mogelijk al een ‘spreader’ kan worden genoemd.

Nu wordt dit officieel bevestigd middels een onderzoek door epidemioloog Carl Moons (UMC Utrecht); zelftesten zijn niet betrouwbaar genoeg zonder coronaklachten. Moons noemt de resultaten "een gamechanger" en vertelt: “Als mensen eenmalig zo’n test doen omdat ze ergens naar toe willen terwijl ze geen klachten hebben, dan is een zelftest juist heel onbetrouwbaar”. Voorheen luidde het advies om de zelftest te gebruiken als er géén klachten waren. Dat verandert nu: mensen die klachten hebben mogen zich laten testen bij de GDD óf zichzelf testen.

Tijdens het onderzoek werd er bij 3.000 personen bekeken of een GGD antigeen sneltest hetzelfde resultaat gaf als een zelftest. "De specifieke antigeen neuszelftest van Roche die we onderzochten, thuis zonder begeleiding uitgevoerd door mensen mét klachten, is vrijwel even betrouwbaar als een antigeentest bij de GGD." Het onderzoek concludeerde tegelijkertijd dat een zelftest zónder klachten niet betrouwbaar genoeg is. Bij mensen met klachten en hoge virusconcentraties had de onderzochte zelftest een gevoeligheid van 90 procent. Zonder klachten was dat slechts 39 procent. "We dachten altijd dat de neuszelftesten ideaal waren voor personen zonder klachten, maar dat is wellicht niet de beste doelgroep voor deze zelftest, omdat de test in veel gevallen te veel mensen mist.", aldus Moons.

Resultaten niet onverwacht

Deze resultaten komen niet geheel onverwacht: "Mensen zonder klachten hebben veelal lagere concentraties van het virus. Anders hadden ze vaak al wel symptomen of klachten. En dus wordt het virus minder snel opgepikt door zo’n neuszelftest”, laat Moons weten. Het advies is daarom nu dat mensen met klachten zowel een antigeen sneltest bij de GGD als de zelftest mogen doen. Is deze negatief, maar blijven de klachten aanhouden? Dan wordt dagelijks testen geadviseerd. Mensen zonder klachten zullen dus toch een afspraak moeten maken voordat zij ergens naartoe kunnen, om zeker te weten dat ze niet onwetend besmettelijk zijn. Ook is een negatieve zelftest niet bruikbaar om je quarantaine te beëindigen.

Zie je de zelftest niet zitten?

HealthCheckCenter houdt zich vast aan de PCR-test als gouden standaard, omdat deze in alle gevallen in een vroeg stadium het virus al kan detecteren. Hiermee is de test dus meer waterdicht dan een zelftest of antigeen sneltest (die o.a. gebruikt wordt bij Testen voor Toegang). Heb jij dus géén klachten of symptomen, maar wil of moet je je toch testen? Plan dan hier je PCR-test op een locatie bij jou in de buurt.

Bron: NRC