(Ver)binding: sleutel tot een stressvrije werkplek

Gezondheid

In Nederland geeft 36,8% van de volwassen werkenden aan dat ze zich verzuimen als gevolg van werkdruk of werkstress, dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. In een wereld waar werk een centrale rol speelt in ons leven, is het beheersen van werkstress cruciaal voor ons algemeen welzijn. De Week van de Werkstress, die dit jaar plaatsvindt van 13 tot en met 17 november, besteed aandacht aan dit onderwerp. Dit jaar heeft deze week het thema (ver)binding, wat benadrukt hoe cruciaal het is om verbindingen te creëren in een tijd van hybride werken en toenemende individualisering​​. Wij vertellen je graag meer over deze week en hoe jij zorgt voor een gezonde(re) werkplek.

Verbinding: een balans tussen samenwerking en individuele ruimte is belangrijk

Verbinding op de werkplek brengt tal van voordelen met zich mee. Een gedeelde werkplek of coworking space kan bijvoorbeeld het netwerken bevorderen en je het gevoel geven dat je deel uitmaakt van bijvoorbeeld het team of bedrijf, wat op zijn beurt de moraal en productiviteit kan verhogen​​. Bovendien maakt digitale communicatie realtime interactie mogelijk met collega's en klanten over de hele wereld, waardoor een gevoel van gemeenschap en samenwerking wordt bevorderd, zelfs in een digitale werkruimte​.

Echter, deze manier van verbinding heeft ook een keerzijde. Verbinding kan soms leiden tot een gebrek aan persoonlijke ruimte, wat stress kan veroorzaken voor sommige individuen.

Het is daarom essentieel om een goede balans te vinden. Het aanbieden van een omgeving die zowel samenwerking als individuele groei bevordert, is van vitaal belang voor een organisatie/werkplek. Regelmatige check-ins met je team, het respecteren van persoonlijke ruimtes en het aanmoedigen van open communicatie kunnen helpen om het positieve uit verbinding te halen.

Werkstress: oorzaken en preventie

Werkstress is een steeds groter wordend probleem dat kan ontstaan door verschillende factoren. Enkele bekende factoren voor werkstress zijn psychosociale arbeidsbelasting zoals agressie, (verbaal) geweld, seksuele intimidatie, pesten en overmatige werkdruk. De grens tussen werk en privé vervaagt soms, en de stress die ontstaat in een werksituatie kan vaak worden verergerd door persoonlijke zorgen, wat leidt tot een vicieuze cirkel van toenemende stress​​. 

Preventie en beheersing van werkstress vereisen een nauwkeurige aanpak. Hier zijn enkele praktische tips om werkstress te verminderen en een gezondere werkomgeving te creëren:

  • Bevorder een gezonde werk-privébalans: Moedig werknemers aan om duidelijke grenzen te stellen tussen werk- en privétijd en zorg ervoor dat overwerken niet de norm wordt. Het bevorderen van een gezonde werk-privébalans helpt om werkstress te verminderen en te voorkomen​​.
  • Open communicatie: Creëer een omgeving waar werknemers zich comfortabel voelen om hun zorgen te delen. Regelmatig en open werkoverleg kan helpen om werkstress aan te pakken door de betrokkenheid van werknemers te vergroten​​.
  • Flexibele werkopties: Bied flexibele werktijden of de mogelijkheid om op afstand te werken aan. Dit kan helpen om stress te verminderen, vooral voor werknemers die te maken hebben met lange reistijden of andere persoonlijke verantwoordelijkheden. Vrijheid en flexibiliteit hebben een positief effect op stress en bevorderen de werk-privébalans.
  • Professionele ontwikkeling: Bied training en ondersteuning aan voor stressmanagement, en moedig werknemers aan om nieuwe vaardigheden te leren die hen kunnen helpen om beter om te gaan met de eisen van hun werk en het stellen van grenzen.
  • Zoek professionele hulp: Als werkstress te lang wordt genegeerd, kan het uitmonden in een burn-out. In zo'n geval kan het nuttig zijn om professionele hulp in te schakelen, zoals een burn-out coach die kan helpen bij het leren omgaan met stress​​, het zoeken van de oorzaken en het geven van inzicht in valkuilen. Een professionele coach kan een werknemer handvatten geven om een volgende keer te voorkomen.
  • Creëer een positieve werkomgeving: Een positieve, ondersteunende werkomgeving die samenwerking en waardering bevordert, kan helpen om werkstress te verminderen en het algemeen welzijn van werknemers te verbeteren.

Door deze stappen te implementeren, kunnen werkgevers en werknemers samenwerken om werkstress te verminderen en een gezondere, meer ondersteunende werkomgeving te creëren. Het is een gezamenlijke inspanning die kan leiden tot verbeterde werkervaringen en algeheel succes op de lange termijn.

De Week van de Werkstress benadrukt het belang van (ver)binding op de werkplek en biedt een houvast om dit cruciale onderwerp te bespreken. Verbinding kan tal van voordelen bieden, maar het is ook belangrijk om de potentiële nadelen te erkennen en te werken aan het creëren van een evenwichtige en ondersteunende werkomgeving. Door de oorzaken van werkstress te begrijpen en proactieve stappen te nemen om het te voorkomen, kunnen we streven naar een gezondere en meer bevredigende werkplek voor iedereen.