Open brief aan Nederland.

COVID-19
Veiligheid
GGD
RIVM
Uit de coronacrisis: Waar een wil is, is een weg

Tegen beter weten in werken wij mee aan het project ‘Testen voor Toegang’. Tegen beter weten in, omdat er uitsluitend sneltesten mogen worden ingezet; de zogenaamde rapid antigen testen. Deze werken echter averechts omdat ze schijnveiligheid bieden door de mindere gevoeligheid in vergelijking met de PCR-test.

Al talloze keren is door diverse deskundigen erop gewezen dat een sneltest het virus pas detecteert als deze in zodanige mate aanwezig is dat de drager mogelijk al een spreader kan worden genoemd. Ook kan iemand die nog maar kort geleden besmet is geraakt, nog onvoldoende virus bij zich dragen en daardoor een negatieve testuitslag krijgen. Binnen het nu gehanteerde tijdsframe van 24 uur waant deze persoon zich veilig terwijl hij zich in deze periode kan ontpoppen tot een superspreader. Zeker op een festival of evenement waar mensen dicht op elkaar staan. Of als je het vliegtuig instapt voor een lange vlucht.

Verbazing

Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te begrijpen dat de massale inzet van sneltesten juist kan leiden tot versnelde verspreiding van het virus. De huidige ontwikkelingen van toenemende besmettingen en ziekenhuisopnames laten dat al zien. Daarom verbaast het ons dat de overheid niet het roer omgooit en kiest voor een betrouwbare test.

De meest voor de hand liggende manier om het virus onder controle te krijgen, is namelijk de inzet van de PCR-test. Wereldwijd door wetenschappers gezien als de gouden standaard. Als gerenommeerd laboratorium met ruim 30 jaar ervaring in medische diagnostiek en het monitoren van de gezondheid, dringen wij er op aan de PCR-test in te zetten.

Vaccin maar niet beschermd

Inmiddels is ook wetenschappelijk komen vast te staan dat dat vaccineren geen 100% garantie is op de aanmaak van antistoffen. Mensen die gevaccineerd zijn, denken dat ze beschermd zijn terwijl dat niet persé zo hoeft te zijn, omdat ze geen antistoffen hebben gevormd. Daarom zijn wij voorstander van invoering van de kwantitatieve antistoffentest. Deze serologische laboratoriumtest wijst uit hoeveel antistoffen iemand in zijn bloed heeft. Dit is een goede en relatief eenvoudige manier om een indruk te krijgen of iemand voldoende bescherming heeft opgebouwd.

Verkeerde keuzes

In Nederland wil het RIVM de antistoffentest echter niet als zodanig erkennen en opnemen in de CoronaCheckApp. Mensen met een negatieve antistoffentest, dus te weinig of geen antistoffen, worden bovendien bij de GGD geweigerd voor een herhaalde vaccinatie. In andere landen kun je echter wél met een negatieve antistoffen testuitslag een nieuwe vaccinatie krijgen.

Misschien is het vechten tegen de bierkaai wanneer wij elkaar uit recalcitrantie niet in bescherming willen nemen door vaccinaties af te wijzen en inzet van de goedkope sneltesten te prefereren boven de wat kostbaardere PCR-laboratoriumdiagnostiek.

Desondanks hopen wij dat de politiek nu er écht werk van maakt de regering tot krachtdadiger optreden aan te zetten om de pandemie onder controle te krijgen en ons allen weer de zo verlangde bewegingsvrijheid te bezorgen.

Voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dr. Albert Zwart - CMO
U-Diagnostics Lab / HealthCheckCenter

Maarten J.M. Cuppen - CEO
U-Diagnostics Holding BV